Dây Hermès - 44mm Fauve Barénia Leather Single Tour ( Chính hãng )