Dây Hermès - 44mm Ébène Barénia Leather Single Tour Deployment Buckle ( Chính hãng )