iPhone 11 64GB ( ZP - Sing )

iPhone 11 64GB ( ZP - Sing )

Giá: 18.500.000 VNĐ

iPhone 11 128GB ( ZP - Sing )

iPhone 11 128GB ( ZP - Sing )

Giá: 20.500.000 VNĐ

iPhone 11 256GB ( ZP - Sing )

iPhone 11 256GB ( ZP - Sing )

Giá: 23.500.000 VNĐ