THU CŨ ĐỔI MỚI

RÂU VÀNG MOBILE  Sẵn sàng hỗ trợ tất cả Khách Hàng dù Mới hay Cũ  có nguyện vọng đổi lên đời máy .

  • Thu lại tất cả các Máy có hình thức đẹp từ 97% đến 99% còn hoạt động bình thường, chưa qua sửa chữa.

  • Thu lại với giá cao kể cả máy mua hoặc không mua tại Râu Vàng Mobile